Vysoké teploty v Paríži

Novinka

Za uplynulých 12 mesiacov sa priemerná teplota v Paríži pohybuje na hodnote +2,8 °C nad hranicou dlhodobého normálu. Ide o jednu z najteplejších periód.