Vývoj búrok v USA

- P.M.
Novinka

Na juhovýchode USA sa opäť vyskytlo niekoľko intenzívnych búrok. Družicová animácia krásne znázorňuje vývoj búrkovej činnosti.