Vzácny blesk v Brazílii

Novinka

Počas búrok vzniká niekoľko rôznych typov bleskov. Niektoré z nich sú bežné, iné zas veľmi zriedkavé. Zriedkavý je aj jav "modrý blesk" (angl. blue jet), ktorý sa podarilo nakamerovať v Brazílii začiatkom tohto týždňa.