Vzácny typ oblaku na Costa Rice

Novinka

Vzácny ,,dúhový oblak,, sa vyskytol na Costa Rice. Vznik takýchto oblakov je spôsobený najmä oblakmi cirrus, ktoré sa nachádzajú vysoko nad zemou (približne 5000m). V takejto výške sa teplota pohybuje od -20 do -30°C a vodná para obsiahnutá v oblakoch sa mení na ľadové kryštáliky, ktoré lámu svetlo a vzniká dúha.