Vzdialená búrka v Martine

- Nezbudská Lúčka
Novinka

Búrku nad Martinom aj s jej nákovou je krásne vidno aj z oblasti Strečna, z Nezbudskej Lúčky.