Vzostup svetových morí a oceánov od roku 2002

- P.M.
Novinka

Animácie NASA celkom jednoznačne znázorňuje vzostup svetových morí a oceánov od roku 2012. Zaujímavý je pohľad na Grónsko. V tesnom okolí hladina vody klesá. Deje sa však tak preto, pretože rozloha Grónska sa zmenšuje, ľad sa topí a tým sa znižuje aj hmotnosť, čím sa oslabuje gravitácia.