Za frontom sa ochladzuje

Novinka

Kde je front ? To je z aktuálnej teplotnej mapy pomerne jasné.