Záber nad Veľké kanadské jazerá

- Veľké kanadské jazerá
Novinka

Nad oblasťou Veľkých kanadských jazier zavládlo stabilné počasie. Družica túto oblasť takto zachytila v pondelok. Biele oblasti sú sneh.

foto: Sean Breslin
foto: Sean Breslin