Začiatok marca bol taký teplý ako koniec

- P.M.
Novinka

Prvých 10 marcových dní bolo na našom území tak teplých ako býva obvykle záver marca. Odchýlka teploty od dlhodobého normálu 1961-1990 dosiahla zväčša +4 až +5 stupňov. Podobne je to aj s odchýlkou od dlhodobého normálu z rokov 1981 až 2010. 

Veľmi teplý začiatok marca však nepanoval len na našom území, ale v takmer celej Európe s výnimkou, Škótska, Nórska a Švédska.