Zaľadnenie Beringovho mora prekonalo rekord

- Beringovo more
Novinka

Zaľadnenie Beringovho mora dosahuje extrémne hodnoty. Rozloha ľadu je len niečo okolo 1 milióna km2. To sa síce zdá veľa, no ide o najnižšiu zaznamenanú rozlohu zaľadnenia od začiatku satelitných meraní.

img
Vývoj zaľadnenia. Červenou farbou je aktuálny stav v roku 2018, ostatné čiary vyjadrujú jednotlivé roky