Zamorená Čína

- P.M.
Novinka

Východ Číny je mimoriadne zamorený oxidom síričitým. Ten výrazne prekračuje povolenú normu.