Zamorená Čína

Novinka

Východ Číny je mimoriadne zamorený oxidom síričitým. Ten výrazne prekračuje povolenú normu.