Západ na západe

- Šalgočka
Novinka

Takúto krásnu oblohu bolo možné pozorovať pri západe Slnka.