Západ Slnka na západe

- Čunovo
Novinka

V širšom okolí Bratislavy sa stále vyskytuje niekoľko búrok. Takto vyzerá pohľad z Čunova smerom nad Pezinok.