Záplavy v Chorvátsku

Novinka

Mesto Karlovac na severnom Chorvátsku zasiahli rozsiahle záplavy. Množstvo vody nestihalo vsakovať do zeme a voda ostala v nižšie položených miestach.