Zasnežené Alpy viditeľné z vesmíru

Novinka

Početné tlakové níže priniesli koncom októbra a začiatkom novembra do oblasti Álp výraznejšie sneženie. Sneh môžeme pozorovať aj na satelitných snímkach z družice Sentinel-3. Na snímkach sa javí tyrkysovo modrou farbou, keďže odráža veľkú časť spektra slnečného žiarenia.