Zeleň by ochladila mestá

Novinka

Výskum, ktorý prezentovala NASA ukázal, aký teplotný rozdiel môže spôsobiť vegetácia v blízkosti mestských komunikácii. Teplotne by sa zmiernil následok urbanizácie.