Zelené kruhy v púšti

- Saudská Arábia
Novinka

Satelit Landsat zachytil nad oblasťou Saudskej Arábie zaujímavé zelené kruhy. Ide o neustále rozvíjajúci sa poľnohospodársky priemysel. Farmári v uplynulých 30 rokoch investujú do systémov zavlažovania a zelené oblasti sa tak čoraz viac rozvíjajú.

img
Polia v roku 1991, foto: NASA
img
Polia v roku 2000, foto: NASA
img
Polia v roku 2012, foto: NASA