Žilinu trápi smog. Hodnoty prachu stúpajú

Novinka

Vysokotlakové počasie, ktoré na našom území zavládlo v uplynulých dňoch prinieslo inverziu. Inverzná vrstva udržuje v nižších hladinách chladnejší vzduch, ale súčasne udržuje aj škodliviny v ovzduší. Povolené koncentrácie polietavého prachu PM10 prekračujú na mnohých miestach denné aj hodinové koncentrácie. Najkritickejšia situácia je však aktuálne v Žiline. Tu prach prekračuje denný povolený limit 50 µg.m-3 už viac ako týždeň, pričom v uplynulých troch dňoch prekročila koncentrácia prachu hranicu 100 µg.m-3 , čo je dvojnásobok povoleného denného limitu. 

Situácia by sa mala zlepšiť v nasledujúcich hodinách, kedy inverziu rozruší studený front, ktorý dnes prinesie zrážky a aj v okolí Žiliny sa vyskytne aj sneženie. Snehové vločky tak naviažu na seba čiastočky prachu a tie spolu so snehom padnú na zem. 

img