Znečistené Taliansko

- P.M.
Novinka

Taliansko naďalej sužuje smog. Znečistené ovzdušie je najmä v priemyselnej severnej časti krajiny. Limit prachu častíc PM10 je stanovený na úrovni 50 mg/m3, pričom v Miláne namerali 93 mg/m3, v Turíne 70 mg/m3 a v Benátkach 76 mg/m3.