Zo Sahary prúdi nad Európu piesok

Novinka

Do Európy sa dnes zintenzívni prílev teplého vzduchu. Spolu s tým sa vo výškach dostane až zo Sahary vysoká koncentrácia prachu. 

Na ľavej družicovej snímke môžete vidieť, že už včera sa z Afriky do výšok dostával saharský prach. Na druhej mapke, je predpoveď koncentrácie na dnešný deň. Červenými odtieňmi sú vyjadrené oblasti, kde sa dnes očakáva najsilnejšia koncentrácia prachových častíc zo Sahary.

img
Do Európy sa dostáva prach zo Sahary