Zobúdza sa ďalšia sopka

Novinka

Japonská meteorologická agentúra, ktorá ma na starosti aj sledovanie vulkanickej aktivity varovala ľudí, aby sa neblížili k sopke Mount Io. Po 250 rokoch sa totiž blíži k ďalšej erupcii: