Zosuvy pôdy v Grécku

- P.M.
Novinka

V Grécku sa taktiež vyskytli silné zrážky, ktoré dokonca vyvolali aj zosuvy pôdy.