Zrážky na juhu Nemecka zdvihli vodné toky

Novinka

Tlaková níž, ktorá prinášala výrazné zrážky aj ku nám sa postarala o výrazné vzostupy vodných tokov na juhu Nemecka. Hladina horného Rýna stúpla o viac ako 2,5 metra.