Zrážky sa presunuli na severozápad

- P.M.
Novinka

Tlaková níž aktuálne sústreďuje svoje zrážky predovšetkým nad severozápadnú časť Slovenska. Tu za uplynulé 3 hodiny spadlo od 5 do 8 mm zrážok.