Zrážok bude počas nasledujúcich dní málo

Novinka

Dominantným tlakovým útvarom v Európe bude počas najbližších dní tlaková výš, ktorá sa nasunie do strednej Európy od juhu. Postupne očakávame aj na našom území slnečné počasie a aj oteplenie. Zrážky sa budú vyskytovať len ojedinele, najmä na severe, kde sa oteplí a vyčasí až neskôr. 

img
Očakávaný úhrn zrážok počas najbližších 5 dní (vrátane dnešného dňa), zdroj: Climatereanalyzer.com