Do roku 2100 sa môžu roztopiť všetky alpské ľadovce

13.04.2019 o 19:33 - Peter Minárik
  • Článok

Podľa najnovšieho výskumu vedcov sa všetky alpské ľadovce môžu roztopiť do roku 2100 pokiaľ nedôjde v nasledujúcich desaťročiach k zníženiu dopadu ľudskej činnosti na globálne otepľovanie.

Do roku 2100 sa môžu roztopiť všetky alpské ľadovce

Klimatológ Harry Zekollari uviedol, že aj ak sa podarí obmedziť globálne otepľovanie, tak už do roku 2050 zmizne polovica alpských ľadovcov pod výškou 2500 m n.m. Aj ak by sa hneď obmedzilo globálne otepľovanie, tak táto odozva je veľmi dlhá. 

Vedci od roku 2017 analyzovali vývoj štyroch tisícok ľadovcov v Alpách. 

Špecialisti zdokumentovali ako sa zmení stav ľadovcov na základe konkrétnych scenárov. Tieto scenáre boli nazvané ako RCP. Najhorší variant RCP 8.5 hovorí o tom, že do roku 2100 sa roztopia všetky ľadovce.

V prípade scenáru RCP 4.5 sa priemerná teplota v Alpách zvýši o 4,8 °C a zmizne 80% všetkých ľadovcov a pod 2500 m n.m. sa roztopia všetky ľadovce.

V prípade splnenia scenáru RCP 2.6, ktorý je najoptimistickejší sa priemerná teplota v Alpách zvýši o 2 °C a roztopí sa len 25 % ľadovcov.

Výpočty však naznačujú, že reálna situácia bude horšia ako v prípade scenáru RCP 2.6

Najnovšie správy