Kontakt a reklama

    • Peter Minárik
      Peter Minárik
      Zakladateľ
    • Ľubomír Franko
      Ľubomír Franko
      Account Manager a Redaktor
    • Veronika Andrejková
      Veronika Andrejková
      Redaktor
    • Veronika Salayová
      Veronika Salayová
      Redaktor
    • Otázky a fotografie zasielajte prosím na:
    • Technická podpora pre mobilné aplikácie:
    • Podpora pre PREMIUM a PRO aplikácie:

    V prípade záujmu o spoluprácu s nami alebo reklamu nás môžete kontaktovať na emailovej adrese , prípadne môžete využiť kontaktný formulár.

    Všetky textový a obrázkové informácie, na POUŽITIE DÁT a INFORMÁCII pre ďalšie média:
    Všetky textové a obrázkové informácie, ktoré sú uvedené na webe www.imeteo.sk môžete použiť ľubovoľne aj bez výslovného súhlasu. Vyžaduje sa však zdrojovanie na náš web www.imeteo.sk v súlade s kódexom preberania obsahu IAB Slovakia. V prípade prebratia informácie dodržanie uvedeného bodu: ,,Je povinnosť uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku".

  • Kontaktný formulár

    • Mám záujem o: