Ľuďmi vytvorený materiál je už ťažší než celý zvyšok živej prírody

12.12.2020 o 12:00 - Dominik Cenkner
  • Článok

Existujúci materiál vyrobený človekom svojim objemom prevyšuje hmotnosť celej zemskej biomasy. Uvádza sa to v štúdii, ktorá vyšla v časopise Nature.

Ľuďmi vytvorený materiál je už ťažší než celý zvyšok živej prírody
Ilustračné, Foto: pixabay.com

Autori započítali hmotnosť stavieb, infraštruktúry a ďalších objektov vyrobených človekom. Zistili, že každých 20 rokov sa ich objem zdvojnásobí, pričom tento rok presiahol jednu teratonu, teda bilión ton.

Vplyvom ľudských stavieb od dôb neolitu, kedy sa ľudia začali venovať poľnohospodárstvu, je biomasa na ústupe. Autori štúdie uviedli, že sa snažili o „presné a objektívne zmeranie rovnováhy medzi človekom a prírodou.

K hmote vytvorenej ľuďmi počítali betón, kov, plasty, tehly a asfalt. Teda materiály, ktorých výroba si vynucuje rozvoj mestského osídlenia. Dospeli k záveru, že každý týždeň sa na Zemi vyrobí toľko materiálu, koľko vážia všetci ľudia na planéte dohromady.

Ľudský vplyv v tomto zmysle sa začal na Zemi zrýchľovať na začiatku 20. storočia. Súčasná geologická epocha by mala, vzhľadom k zásadnému vplyvu človeka na vývoj, dostať názov antropocén. 

Názov sa už začal používať. Doposiaľ však nie je jasné, čím by sa mal ohraničiť začiatok tohto obdobia.

Najnovšie správy