Na Slovensku objavili nový minerál. Dostal názov dobšináit

11.02.2021 o 14:30 - Veronika Salayová
  • Článok

Na Slovensku bol objavený nový minerál, ktorý dostal svoj názov podľa miesta nálezu  – dobšináit, čiže bol objavený v Dobšinej. 

Na Slovensku objavili nový minerál. Dostal názov dobšináit
Foto: Luboš Hrdlovič/Interez

Mineralógovia z Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied objavili v rudných žilách v okolí Dobšinej nový minerál dobšináit, informuje TASR.

Nový minerál má bielu farbu a malá prímes kobaltu spôsobuje jeho svetloružové sfarbenie.

Začiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medzinárodnej mineralogickej asociácii schválila ako v poradí 23. nový minerál nájdený na území Slovenska, informovala hovorkyňa SAV Katarína Gáliková pre TASR.

Dobšináit je nový člen roselitovej skupiny nerastov s dominantným zastúpením vápnika. Minerály z tejto skupiny patria medzi relatívne vzácne arzeničnany s obsahom vody.

Minerál dostal svoj názov podľa miesta jeho prvého opísaného výskytu, čiže mesta Dobšiná, konkrétne v Zembersko-tereziánskom žilnom systéme.

O jeho objav sa zaslúžil mineralóg Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV v spolupráci s kolegami z Národného múzea v Prahe, Masarykovej univerzity a Moravského zemského múzea v Brne a Fyzikálneho ústavu Akadémie vied Českej republiky, ako uviedla slovenská agentúra. 

Nový minerál zo Slovenska potvrdila aj chemická analýza elektrónovým mikroanalyzátorom v detašovanom pracovisku geologického odboru Ústavu vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici.  

Najnovšie správy