POVODNE: Slovensko zaplavuje voda. Výdatný lejak rozvodňuje toky

17.05.2021 o 15:16 - Peter Minárik

Slovensko aj naďalej sužuje výdatný dážď, pričom ten ani v nasledujúcich hodinách neustane. Zrážky už začínajú spôsobovať veľké problémy na našich vodných tokoch, ktoré dosahujú povodňové stupne. Situácia sa ešte zhorší.

POVODNE: Slovensko zaplavuje voda. Výdatný lejak rozvodňuje toky

V uplynulých dňoch sužovalo naše územie daždivé počasie. Dážď, prípadne v niektorých oblastiach aj búrky poriadne nasýtili povodia a zo sucha, ktoré panovalo sa dostáva naše územie do opačného extrému. Výdatné zrážky už začínajú spôsobovať veľké problémy.

Počasie na Slovensku v týchto chvíľach ovplyvňuje tlaková níž, ktorá sa presúva z Talianska cez Maďarsko, ďalej smerom na východ a na Slovensko prináša ďalšiu vlnu dažďa.

Výdatný lejak ešte naberie na sile

Za uplynulých 12 hodín spadlo na našom území už extrémne množstvo zrážok. Napríklad v Šali spadlo za 12 hodín už 60 litrov zrážok na meter štvorcový pôdy.

Zlá situácia je predovšetkým na severozápadnom Slovensku, v oblasti Hornej Nitry a v Banskobystrickom kraji, kde zrážkové úhrny sa za uplynulých 12 hodín dostávajú už cez 40 mm. 

Výdatný dážď nateraz neustáva. Ustávať by mal až podvečer na západe nášho územia, no v aktuálne najviac postihnutých oblastiach bude dážď komplikovať situáciu až do zajtrajšieho rána. Až potom by mali zrážky ustať.

Povodne sužujú Slovensko

Ako sme informovali ráno, tak v priebehu popoludnia mali toky začať dosahovať úroveň povodňových stupňov, čo sa aj stalo. Najhoršia situácia je aktuálne na povodí rieky Nitra. Tok Radiša a Bebrava v oblasti Bánoviec nad Bebravou dosahuje až 3. povodňový stupeň. 3. SPA dosahuje aj tok Hostiansky potok v Zlatých Moravciach. Prítoky Nitry v okolí Prievidze dosahujú 2. povodňový stupeň.

1. povodňový stupeň je aj na horných tokoch Kysúc, či na Rajčianke na prítoku Váhu. S prudkým vzostupom vodných tokov treba počítať aj naďalej

Dážď zaplavuje a spôsobuje problémy

Vytrvalý dážď už spôsobuje aj prvé problémy. V Uhrovci voda z poľnohospodárskej pôdy čiastočne zaplavila prístupovú cestu do obce.  

"Prístupovú cestu do Uhrovca čiastočne zaplavuje voda z poľnohospodárskej pôdy, z kanálov. Pripravujú sa tam opatrenia. Vie o tom správca toku, ktorého sa to týka, ako aj správca cesty," uviedol vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou Marián Baláž.