Rusi strácajú 160 ton plynu za hodinu. Družica zistila únik z plynovodu Jamal

10.03.2021 o 23:19 - Peter Minárik

Európska misia Copernicus už priniesla niekoľko zaujímavých výsledkov. Tentoraz sa zamerala na skleníkové plyny a zistila, že do veľkej miery za to môžu taktiež úniky z plynovodov. Rusi pre netesnosti a chyby strácajú tisícky ton plynu ročne.

Vďaka pozorovaniam uskutočnenými satelitmi z európskej misie Copernicus dokážeme zistiť aj miesta z ktorých uniká zemný plyn do atmosféry z neuzavretých a netesných plynovodov.

Satelity dokážu identifikovať metán, ktorý je jedným z najsilnejších skleníkových plynov a na druhom mieste za oxidom uhličitým, pokiaľ ide o jeho celkový príspevok k zmene podnebia.

Energetický sektor, vrátane ropy, zemného plynu a uhlia je jedným z najväčších zdrojov emisií metánu. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) len v roku 2020 emitovali činnosti v oblasti ropy a zemného plynu na celom svete niečo viac ako 70 Mt metánu do atmosféry.

Plynovod Jamal je netesný

Pozdĺž potrubia Jamal dochádza k veľmi veľkým stratám plynu, ktorý sa prepravuje z Ruska, cez Bielorusko, Poľsko až do Nemecka. Na vzdialenosti viac ako 4 100 km naznačili satelity Sentinel-5P a Sentinel-12 až 13 miest so stratou metánu s rýchlosťou až 164 ton za hodinu.

trasa plynovodov, zdroj: BGH
trasa plynovodov, zdroj: BGH

Podobné problémy zaznamenali satelity aj na kratšom plynovode Brotherhood. Tu je však únik ešte výraznejší. Stráca sa tu až 291 ton plynu za hodinu.

Je zaujímavé, že počet nehôd a následných únikov plynu v Rusku sa zvýšil za uplynulý rok až o 40% a to napriek pandémii COVID-19, ktorá znížila vývoz ruského plynu do Európy asi o 14 %.

zachytené úniky plynov, zdroj: ESA
zachytené úniky plynov, zdroj: ESA

Metán uniká aj z plynovodov v iných krajinách

Európske satelity však problémy zaznamenali aj v iných krajinách. V USA uniká plyn v súvislosti s produkciou bridlicovej ropy. Problémy boli pozorované aj v Kazachstane.

Úniky plynov v prípade Ruska zapríčiňujú predovšetkým nehody a netesnosti v potrubí.

Niekedy sa však plyn z plynovodov vypúšťa aj plánovane, keď operátori prepravy nariadia odvzdušnenie plynovodu pre údržbu, čo potom na satelitoch vidieť ako dvojitý oblak.

zachytené plánované úniky plynu, zdroj: ESA
zachytené plánované úniky plynu, zdroj: ESA

Úniky metánu znepokojujú vedcov, pretože tento skleníkový plyn má počas 20-ročného obdobia potenciál zvýšiť globálne otepľovanie 84-krát viac ako oxid uhličitý.