Dym z lesných požiarov ohrozuje stabilitu ozónovej vrstvy

22.03.2023 o 16:54 - Zuzana Macháčová

Podľa nedávnej štúdie uverejnenej vo vedeckom časopise Nature, môže dym z lesných požiarov vážne narušiť obnovu ozónovej vrstvy. Ide o kľúčovú časť stratosféry, ktorá chráni Zem pred nebezpečným žiarením.

Dym z lesných požiarov ohrozuje stabilitu ozónovej vrstvy
Zdroj: PAP/EPA/DAVID MARIUZ

Vedci si už roky uvedomujú nebezpečenstvo, ktoré môže predstavovať miznúca ozónová vrstva. Úsilie o ochranu sa vyvíja od roku 1987. Vtedy bola vydaná dohoda o zákaze používania syntetických látok nazývaných chlórfluórované uhľovodíky (CFC).

Vďaka tejto dohode sa zdalo, že kríza súvisiaca s rastúcou ozónovou dierou nad Antarktídou sa dostala pod kontrolu. Dôkazom toho bola štúdia spred 4 rokov, ktorá ukázala, že diera dosiahla najmenšiu veľkosť od jej objavenia. Ukázalo sa však, že kríza nebola úplne vyriešená.

Diera sa opäť zväčšuje

V nasledujúcich rokoch sa diera nad Antarktídou začala opäť zväčšovať. Podľa vedcov sa zhoršovanie stavu ozónovej vrstvy začalo rok po ničivých požiaroch, ktoré v Austrálii zničili milióny hektárov pôdy. Do atmosféry sa uvoľnilo obrovské množstvo dymu.

Požiare v Austrálii v 2020, zdroj: PAP/EPA/SEAN DAVEY
Požiare v Austrálii v 2020, zdroj: PAP/EPA/SEAN DAVEY

Najnovšie analýzy potvrdili vtedy vyslovené hypotézy. Ukázalo sa, že častice dymu môžu ovplyvňovať stav ozónovej vrstvy aj niekoľko mesiacov po vzniku požiarov. A čo je ešte horšie, časom môžu byť ešte ničivejšie.

Austrálske požiare boli pre vedcov výstrahou. Klimatologička Susan Solomonová uviedla, že predtým sa ich vplyv nezohľadňoval v prognózach obnovy ozónovej vrstvy. Solomonová sa už desaťročia zaoberá štúdiom úbytku ozónu.

Domino efekt

Vedci stále hľadajú odpoveď na otázku, ako presne dym z požiarov ničí ozón. Solomonová je odhodlaná to zistiť. Začiatkom roku 2000 bola jednou z hlavných vedkýň, ktoré dokazovali škodlivosť freónov.

Štúdia, ktorú vypracovala so skupinou ďalších vedcov, ukázala, že dym z požiarov znižuje hladinu oxidu dusičitého v stratosfére. Vysvetlila: „Keď je oxidu dusičitého menej, objavuje sa viac oxidu chloričitého, a to spôsobuje úbytok ozónu."

Tento proces nevysvetľuje všetky zmeny, ku ktorým došlo v stratosfére. Preto sa jej tím pozrel na chemické reakcie, pričom použil satelitné údaje. Sledovali, ako sa podmienky v stratosfére nad Antarktídou zmenili niekoľko mesiacov po požiaroch v Austrálii.

Spočiatku sa pozoroval pokles koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej v atmosfére, po ktorom nasledoval nárast koncentrácie oxidu chlóru. Rozpad kyseliny chlorovodíkovej sa preto považoval za prvý bod v procese poškodzovania ozónovej vrstvy. Simulácie ukázali, že prítomnosť dymu z požiarov postupne poháňala celý proces.

Požiare v Austrálii v roku 2020, zdroj: PAP/EPA/SEAN DAVEY
Požiare v Austrálii v roku 2020, zdroj: PAP/EPA/SEAN DAVEY

V dobe zrýchľujúcej sa zmeny klímy tieto analýzy nevzbudzujú optimizmus. Ak budú takéto ničivé požiare častejšie, ozónová vrstva sa bude obnovovať ešte pomalšie alebo sa dokonca zhorší.

Znamená to, že na Zem začne dopadať viac slnečného žiarenia, čo len podporí klimatické zmeny a následne ohrozí život na Zemi. Preto vedci vyzývajú, že udržiavanie ozónovej vrstvy v dobrom stave by nemalo byť „krátkodobým projektom".

Reklama MediaAd