Fukušima naďalej vypúšťa kontaminovanú vodu do mora. Hladiny rádioaktívneho trícia ostávajú nízke

02.09.2023 o 10:00 - Veronika Salayová

Fukušima pokračuje vo svojom pláne a nepretržite vypúšťa kontaminovanú vodu do Tichého oceána. Po kontrolách ostávajú hladiny rádioaktívneho trícia veľmi nízke a zodpovedajú povoleným normám. 

Fukušima naďalej vypúšťa kontaminovanú vodu do mora. Hladiny rádioaktívneho trícia ostávajú nízke
Foto: AlertaGeo

Japonsko 24. augusta začalo s masívnym vypúšťaním viac ako 1 milióna metrických ton upravenej rádioaktívnej vody z jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. 

Prevádzkovateľ poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi tvrdí, že vykonáva pravidelné rozbory vody v okolí elektrárne. Spoločnosť Tokyo Electric Power Company (TEPCO) odoberá vzorky z mora v okruhu 3 kilometrov od elektrárne každý deň, aby pravidelne monitorovala hladiny trícia, rádioaktívneho izotopu vodíka. 

Spoločnosť našla sotva zistiteľné množstvo trícia vo vzorkách odobratých 31. augusta na 11 miestach v okruhu 3 kilometrov od závodu.

V jednom prípade namerali vyššiu hodnotu

Koncentrácia trícia však bola v jednom z r týchto 11 prípadov o niečo vyššia a dosiahla hodnotu 10 becquerelov na liter (bq/l − jednotka používaná na meranie množstva rádioaktívneho materiálu prítomného v objeme kvapaliny alebo plynu) asi 200 metrov od miesta úniku.

Táto hodnota je podľa japonských expertov mierne nad minimálnou zistiteľnou hranicou 8,6 bq/l, no stále je oveľa nižšia ako maximálna povolená úroveň. Tá predstavuje 60 000 bq/l, čo je stanovený limit Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu. 

Na základe týchto zistení TEPCO uviedol, že koncentrácia nebezpečného trícia zostáva vo vode veľmi nízka a nepredstavuje žiadny bezpečnostný problém.

Rakovinotvorný trícium

Hlavným problémom v kontaminovanej vode vo Fukušime je práve trícium, ktorý je rádioaktívny a vo všeobecnosti sa považuje za silnú rakovinotvornú látku. Práve táto látka, ktorá sa nijak nedá z upravenej vody odstrániť, vzbudzuje obavy v širokej verejnosti. 

Trícium síce bežne vyrábajú aj iné jadrové reaktory a uvoľňujú ju do mora elektrárne po celom svete. Aj keď sa považuje za relatívne málo škodlivý, ak je dostatočne zriedený, často sa udáva, že súvisí so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny.

Japonské ministerstvo životného prostredia taktiež nezavisle od TEPCA oznámilo, že posledné týždenné výsledky testov vzoriek vody z 11 miest okolo výpustu ukázali, že hladiny trícia boli vo všetkých prípadoch nízke a v rámci stanovenej normy. 

Reklama MediaAd