Každým rokom je naša planéta teplejšia. Môžeme si za to sami

27.01.2019 o 15:11 - Ľubomír Franko

Ľudská činnosť zanecháva na naše modrej planéte značné stopy. Nárast globálnej teploty je viac než jednoznačný, začína však spôsobovať veľké problémy.

Každým rokom je naša planéta teplejšia. Môžeme si za to sami

Globálne otepľovanie. Pojem, ktorý mnohí, bohužiaľ aj odborníci, stále dokážu považovať za mýtus. Z meteorologického a klimatologického hľadiska ale existujú neodvrátiteľné dôkazy o existencii tohto javu. Pokiaľ si ale niekto myslí, že ľudstvo za nárast teploty nemôže, je na omyle.

Najväčším prispievateľom k nárastu globálnej teploty nie je slnečná radiácia, ani vulkanická činnosť. Hlavným zdrojom je ľudská aktivita - vypúšťanie skleníkových plynov. Dokazuje to aj tento graf, na ktorom môžeme pozorovať zmenu globálnej teploty spôsobenú človekom (tmavožltá čiara) a zmenu globálnej teploty spôsobenú prírodnými faktormi (modrá čiara). Ich súčet znázorňuje červená čiara.

Nárast globálnej teploty začal v extrémnej miere naberať na intenzite po priemyselnej revolúcii. Od vtedy zaznamenávame rekordne teplé dni, mesiace či roky, počet nadpriemerne teplých dní začal výrazne prevažovať počet podpriemerných.

Znázorňuje to aj tento obrázok, na ktorom môžeme vidieť anomáliu priemernej globálnej teploty. Tá ma jednoznačný vzostupný trend po priemyselnej revolúcii v druhej polovici 20. storočia. 

Pokiaľ naše zmýšľanie bude naďalej smerovať k využívaniu uhlia či zbytočne nadmernému využívaniu automobilov, alebo inej aktivite pri ktorej znečisťujeme atmosféru Zeme, tento trend bude pretrvávať.

Na záver pridávame poznámku, že doba, za ktorú sa vypustené skleníkové plyny prejavia v atmosfére je až 40 rokov. Znamená to, že aj keby sme v tejto chvíli prestali na celom svete vypúšťať skleníkové plyny, atmosféra by sa ohrievala ešte ďalších 40 rokov. 

Reklama MediaAd