Lesné požiare na severnej pologuli boli tento rok rekordné

15.09.2023 o 09:31 - Dominik Cenkner

Na severnej pologuli sa pomaly blíži koniec požiarnej sezóny 2023, ktorá sa zvyčajne začína v máji a trvá do októbra. V tejto súvislosti poskytujú údaje zo systému Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) o emisiách požiarov a prenose dymu v súvislosti s požiarmi cenné informácie o najdôležitejších požiarnych epizódach v posledných mesiacoch.

Lesné požiare na severnej pologuli boli tento rok rekordné
Ilustračné foto, zdroj:guidetocanaryislands.com

Koncom jari a v lete 2023 postihlo väčšinu provincií a teritórií Kanady niekoľko ničivých lesných požiarov. Tieto požiare, ktoré sa rozhoreli v máji, pokračovali na viacerých miestach a spôsobili značné ľudské a materiálne straty.

Vážne ovplyvnili kvalitu ovzdušia nielen v Kanade, ale aj v iných regiónoch Severnej Ameriky. Podľa globálnych predpovedí a analýz CAMS, ktoré využívajú satelitné pozorovania zloženia atmosféry, sa niektoré dymové oblaky z týchto požiarov dostali aj do Európy.

Rozsah, stálosť a intenzita týchto lesných požiarov spôsobili, že celkové odhadované emisie uhlíka na rok 2023 dosiahli takmer 410 megaton, čo je v súbore údajov CAMS s veľkým odstupom najvyššia hodnota pre Kanadu. Predchádzajúci rekord v ročných emisiách uhlíka bol z roku 2014, a to 138 megaton uhlíka.

Požiare stále neutíchli

Vo viacerých regiónoch Kanady sú stále aktívne požiare a ročné emisie v roku 2023 môžu naďalej rásť, hoci sa zdá, že tempo rastu sa stabilizovalo. V tomto okamihu predstavujú emisie z požiarov v Kanade 27 % celkových globálnych emisií uhlíka z požiarov v roku 2023.

„Lesné požiare sa v boreálnych oblastiach vyskytujú každé leto, pričom ich umiestnenie, intenzita a trvanie sa líšia v závislosti od hydrologických, meteorologických a klimatických podmienok. S rastúcimi teplotami a pretrvávajúcim suchom sa zvyšuje potenciál ničivých požiarov, ako sú tie v Kanade. Schopnosť systému CAMS monitorovať emisie požiarov a prenos dymu je nevyhnutná na pochopenie rozsahu a potenciálnych vplyvov na kvalitu ovzdušia,“ uviedol Mark Parrington, vedúci vedecký pracovník CAMS.

Medzi ďalšie významné prípady lesných požiarov počas uplynulej sezóny patria požiare v Rusku, najmä v Omskej oblasti, Novosibírskej oblasti a vo Federálnom okruhu Ďaleký východ. Dôležité je, že hoci v tomto roku Rusko zaznamenalo emisie z požiarov pod 20-ročným priemerom, emisie uhlíka z lesných požiarov v období jún - august pre Arktídu boli tretie najvyššie v histórii, druhé najvyššie po emisiách z roku 2019 a 2020, najmä v dôsledku požiarov vo vysokých zemepisných šírkach v Severozápadných teritóriách Kanady.

zdroj: meteoweb.eu
CAMS analýza priemernej dennej optickej hĺbky aerosólu organických látok pri vlnovej dĺžke 550 nm za obdobie od 1. mája do 10. septembra 2023, zdroj: meteoweb.eu

Vo veľkom horelo aj v Stredomorí

Aj viaceré stredomorské regióny zaznamenali počas sezóny významnú aktivitu lesných požiarov. V júli a auguste zasiahli požiare severné a stredné Grécko, pričom emisie v tomto období roka boli tretie najvyššie, aké boli kedy zaznamenané, po emisiách v rokoch 2007 a 2021.

Okrem toho bola na Pyrenejskom polostrove tiež zaznamenaná značná požiarna aktivita, ktorá zasiahla Portugalsko aj Španielsko, vrátane jedného z najväčších požiarov zaznamenaných na Tenerife. Napokon, intenzívne a významné požiare zaznamenal aj ostrov Maui na Havaji.

Systém CAMS poskytuje aktuálne informácie o lokalizácii, intenzite a odhadovaných emisiách požiarov na celom svete vrátane monitorovania prenosu dymu a vplyvu na zloženie atmosféry. Údaje systému CAMS sú voľne použiteľné a môžu byť kľúčovou pomôckou pri rozhodovacích procesoch pre občanov, podniky a zainteresované strany v súvisiacich odvetviach.

Reklama MediaAd