Neuveriteľné. Takto rýchlo rastie koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére

05.09.2023 o 12:01 - Veronika Sádovská

Koncentrácia skleníkových plynov prudko stúpa. Z veľkej časti za to môže práve človek. Tipnete si o koľko sa zvýšila od Veľkej priemyselnej revolúcie?

Neuveriteľné. Takto rýchlo rastie koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére
Ilustračný obrázok, foto: Ella Ivanescu

Od polovice 18. storočia Zem zaznamenali rapídny vzostup koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Za veľkú časť tohto objemu je zodpovedný človek a jeho objavy, priemyselná revolúcia a pokrok.

Vzostup je obrovský

Podľa štúdie IPCC z roku 2013 stúpla koncentrácia oxidu uhličitého od predindustriálnej éry o 40 %, metánu o neuveriteľných 150 % a troposférického ozónu o 35 %. Aktuálne máme v atmosfére hodnoty týchto plynov najvyššie za posledných 400 000 rokov.

Fluorované uhľovodíky a fluorid sírový sú úplne nové látky, ktoré sa vo vzduchu predtým vôbec nevyskytovali. Nárast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére je spôsobeným predovšetkým spaľovaním fosílnych palív, výrobou elektrickej energie a tepla a ďalšími ľudskými činnosťami.

Dokázateľný vplyv človeka

Zo skleníkových plynov antropogénneho pôvodu, teda vzniknutých dokázateľne vplyvom človeka, je v globále zodpovedný oxid uhličitý za 60 % celkového oteplenia našej planéty. Metán je zodpovedný za 20 %, oxid dusný za 6 % a halogenované uhľovodíky za 14 %  oteplenia Zeme.

Otepľovanie a zmena klímy je vážny dôsledok negatívnej ľudskej činnosti. Ich dôsledky sme mohli pozorovať aj počas tohto leta pri extrémnych povodniach v Taliansku, požiaroch vo väčšina južnej Európy a zároveň aj pri extrémnych búrkach u nás.

Reklama MediaAd