Polárna žiara sa už objavuje. Podmienky na Slovensku sa však zhoršujú

31.10.2021 o 00:05 - Peter Minárik

Geomagnetická búrka, ktorá sa nasledujúcu noc očakáva zatiaľ nenastala. Pravdepodobne našu planétu zasiahol okraj koronálneho oblaku, ktorý prináša polárnu žiaru do Škandinávie, zatiaľ čo podmienky na Slovensku sa zhoršujú.

Vo štvrtok večer došlo na Slnku k veľkej slnečnej erupcii. Slnko je totiž čoraz aktívnejšie a aktuálne sa nachádza vo svojom 11-ročnom cykle v ktorom sa slnečné erupcie budú zvyšovať až do roku 2024-2025. Pri štvrtkovej erupcii, ktorá patrila k tým silnejším vyvrhlo Slnko oblak koronálnej plazmy, ktorý zamieril k Zemi.

Tento mrak mal k našej planéte doraziť v priebehu tejto noci, no podľa najnovších meraní a dát našu planétu zasiahla koronálna hmota len svojim okrajom.

Rast magnetického poľa Zeme

Aby vznikla na Zemi geomagnetická búrka, ktorá mimochodom bola na túto noc predikovaná pomerne silná, kategórie G3, tak musí byť splnených niekoľko podmienok.

Musí dôjsť k silnej slnečnej erupcii, ktorá uvoľní koronálnu hmotu a tá potom musí mieriť k Zemi. To sa aj stalo a tento mrak s rýchlosťou okolo 800 km/s začal smerovať k Zemi. Tieto podmienky síce boli splnené, avšak to ešte nezaručuje, že sa geomagnetická búrka a s ňou súvisiaca polárna žiara vyskytne.

Vo vzdialenosti 1,5 milióna km od Zeme sa nachádza sonda ACE, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá. Monitoruje totiž rýchlosť slnečného vetra a ďalších podstatných parametrov. Táto sonda je prvá, ktorá nás na Zemi informuje, že sa blíži oblak koronálnej hmoty, ktorý môže vyvolať geomagnetickú búrku a polárnu žiaru. Akonáhle dorazí tento oblak k sonde, tak za zhruba 30-60 minút začne dochádzať ku geomagnetickej búrke a k vzniku polárnej žiary.

Aktuálne dáta však naznačujú, že k zmene slnečného vetra vo výraznej miere nedochádza. Ak by k tomu došlo, tak sa rýchlosť z približne 330 km/s náhle zvýši na zhruba 800 km/s. Aktuálna rýchlosť slnečného vetra sa pohybuje okolo 380 km/s. Je tu evidentný stúpajúci trend, ale to na polárnu žiaru na Slovensku nestačí.

podľa všetkého dorazil len okraj koronálneho mraku, čo naznačujú dáta, zdroj: NOAA
podľa všetkého dorazil len okraj koronálneho mraku, čo naznačujú dáta, zdroj: NOAA

Polárna žiara na Slovensku sa zrejme nevyskytne

Možné sú dve príčiny. Podľa všetkého našu planétu zasiahol zrejme len okraj koronálnej hmoty, čo sa prejavilo na vyššie spomínaných dátach. To však na výskyt polárnej žiary v našich zemepisných šírkach, vrátane Slovenska nestačí. Druhou možnosťou je, že sa príchod koronálnej hmoty oneskoril viac ako sa pôvodne očakávalo.

Nie je vylúčené, že sa situácia v priebehu nočných hodín ešte zmení a dôjde k výraznejšiemu rastu slnečného vetra a polárna žiara by sa mohla objaviť aj na Slovensku, no je tu jeden problém, ktorý zhoršuje prípadnú viditeľnosť polárnej žiary a ten predstavuje Mesiac. Ten totiž o 00:07 začína vychádzať a výrazne tak zhoršuje podmienky pre pozorovanie. Polárnu žiaru tak zo Slovenska bude vidieť len veľmi ťažko alebo vôbec.

Na základe aktuálnych dát sa polárna žiara môže vyskytnúť v Škandinávii, v Škótsku, v Grónsku, na Islande, či v Rusku.

Polárna žiara sa práve v týchto chvíľach vyskytuje napríklad v oblasti Fínska, čo môžete sledovať na živom live prenose.