Popoluácia žralokov okolo Koralového útesu klesla o 92%

16.12.2018 o 12:23 - Ľubomír Franko

Správy o negatívnych zmenách v počte žraločích druhov nás bombardujú každý týždeň. Nová štúdia poukazuje, že populácia žralokov na východnom pobreží Austrálie dramaticky klesá.

Popoluácia žralokov okolo Koralového útesu klesla o 92%

Štúdia zverejnená vedcami z University of Queensland v Austrálii využila dáta z programu na kontrolu žralokov. Zistili, že populácia žralokov v oceáne východne od Austrálie klesla od roku 1960 do roku 2018 o 74 až 92 %.

Dôvodov je viac. Jedným z najväčších je rybolov, ktorý je po svete výrazne rozšírený. Lovenie žralokov nie je protizákonné a v širokej miere sa praktizuje v oblasti juhoázijskych štátov a v okolí. Podobne tomu bolo aj v Austrálii.

Pre zníženie rizika stretu žraloka s človekom sa v roku 1962, v oblasti tiahnucej sa takmer 1800 kilometrov po východnom pobreží Austrálie, zaviedol systém pre lov žralokov. Ten využíval bubny ako lákadlo pre žraloky, ktoré sa chytili do sieti a následne boli usmrtené. V rybolove túto metódu zhodnotili ako úspešnú či už z dôvodu ochrany ľudí proti žralokom alebo z hľadiska ich samotného lovu. Za následok to malo extrémny pokles rôznych druhov žralokov.

V nedávnych rokoch zaviedli podobný systém, ktorý však žraloky neusmrcuje. Naláka ich na návnadu, na ktorú sa chytia. Systém následne odošle notifikáciu a na miesto bóje ihneď vyrazí tím. Ten žraloka očipuje a vypustí ho naspäť do mora. Žraloky sa tak môžu bezpečne pohybovať po mori a digitálny systém zároveň upozorní ľudí nachádzajúcich sa na pobreží na ich prítomnosť. 

Štúdia ďalej dokázala, že s ubúdajúcim počtom žralokov sa zmenšujú aj ich rozmery. Dôvod je ten, že čoraz menej jedincov sa dožíva reprodukčného veku. Negatívne zmeny v rozmeroch pozorovali u žralokov kladivohlavých, žralokov tigrích, žralokov bielych a žralokov tmavých.

Najčastejším argumentom pri love žralokov je ten, že rybári nazývajú tento druh drsnokožcov nebezpečným. Každý rok sa usmrtí až 100 miliónov žralokov, pričom v priemere zabijú 6 ľudí ročne, nehovoriac, že väčšina úmrtí je zapríčinená nedbalosťou. 

Reklama MediaAd