Svetový oceán je najkyslejší za posledné 2 milióny rokov

25.07.2018 o 15:12 - Ľubomír Franko

Nové vedecké štúdie poukazujú na to, ako zmenila ľudská rasa kyslosť svetového oceánu. Pokiaľ zachováme rovnaký trend vypúšťania skleníkových plynov, kyslosť ešte porastie. 

Svetový oceán je najkyslejší za posledné 2 milióny rokov

Vedci z Cardiffskej univerzity zrekonštruovali kyslosť oceánov a koncentráciu oxidu uhličitého v ovzduší za posledných 22 miliónov rokov. Zistili, že kyslosť svetových oceánov sa môže priblížiť k hodnotám, aké Zem za svojej existencie ešte nezažila. 

Pokiaľ totiž zachováme aktuálne trend vypúšťania skleníkových plynov do atmosféry, oceány sa môžu stať najkyslejšími za posledných 14 miliónov rokov. Poukazujú však aj na to, že už teraz je svetový oceán najkyslejší za posledné 2 milióny rokov. 

Okysličovanie oceánov je spôsobené oxidom uhličitým v atmosfére, ktorý morská voda absorbuje. Pri tomto procese sa absorbuje takmer tretina všetkého oxidu uhličitého, ktorý sa vyrobil spaľovaním fosílnych palív.  Aktuálne sa pH oceánskej vody pohybuje priemerne na úrovni 8,1, do roku 2100 môže táto hodnota spadnúť na úroveň 7,8. Každá jedna desatina pritom znamená 25% nárast kyslosti oceánu. 

Kyslá voda môže mať dramatické následky na celý vodný ekosystém. Okrem iného spôsobuje aj rozpad a blednutie koralov. Zmeny v zložení vody však bude mať vplyv na všetky rastliny či živočíchy žijúce vo vode.

Modelovaná koncentrácia CO2 a hodnôt pH v svetovom oceáne, zdroj: Sciencedirect.com
Modelovaná koncentrácia CO2 a hodnôt pH v svetovom oceáne, zdroj: Sciencedirect.com
Reklama MediaAd