V Chorvátsku pozorovali vlnovité oblaky. Ako vznikajú ?

14.11.2018 o 17:45 - Dvor - Ľubomír Franko

Zaujímavú oblačnosť pozorovali počas včerajšieho dňa v oblasti Chorvátska. Oblaky, ktoré sú v tvare dlhých, paralelne tiahnúcich sa línií sú pomerne bežné. Ako takáto oblačnosť vzniká ?

V Chorvátsku pozorovali vlnovité oblaky. Ako vznikajú ?

Zdrojom takéhoto typu oblačnosti sú hory, alebo iné orografické prekážky. Pokiaľ vietor vanie ponad nejakú prekážku, za prekážkou vzniká turbulencia. Os prúdenia vzduchu, nachádzajúca sa na úrovni kondenzačnej hladiny, sa zvlní, pričom na hornej polovici vlny vznikajú oblaky, kolmé na smer prúdenia. Tento jav je schematicky znázornený na nasledujúcom obrázku.

Vlnovú oblačnosť pozorujeme bežne aj u nás, no málokedy sa vyvinie do tak symetrickej podoby, ako to bolo počas včerajšieho dňa v Chorvátsku. Oblačnosť bolo možné pozorovať aj na satelitných snímkach s vyšším rozlíšením (satelitná snímka), no pozorovateľné boli aj na snímkach z geostacionárnej družice (animácia).

Reklama MediaAd