Vedci vytvorili mapu 8. potopeného kontinentu na Zemi. Toto sa skrýva pod vodou

01.10.2023 o 20:00 - Veronika Salayová

Vedeli ste o tom, že existoval 8. kontinent, ktorý je teraz takmer celý potopený? Ide o kontinent Zélandia − a ako napovedá aj jeho názov − ide o kontinent pod Novým Zélandom.

Asi pred 83 miliónmi rokov bol superkontinent Gondwana roztrhnutý geologickými silami, čím vznikli kontinenty, ktoré existujú dnes. To tiež viedlo k vytvoreniu ďalšieho kontinentu, Zélandie, ktorá je teraz takmer celá ponorená pod vodou.

Zélandia je približne 94 % pod hladinou mora, zvyšných 6 % tvorí Nový Zéland a jeho okolité ostrovy. V časopise Tectonika bola uverejnená kompletná mapa tohto tajomného miesta.

Zélandiu objavili relatívne nedávno

Keďže väčšina Zélandie leží hlboko pod Tichým oceánom, tak nie je dobre preskúmaná ako väčšina kontinentov, čo vedie k nepresnostiam pri definovaní jej hraníc.

Medzinárodný tím vedcov sa rozhodol vylepšiť existujúce mapy kontinentu skúmaním hornín a vzoriek sedimentov z morského dna a brehov ostrovov, ktoré tvoria Zélandiu. Veľká časť materiálu pochádzala zo spodného vŕtania. Vedci potom vykonali ďalšiu analýzu pomocou seizmických údajov zaznamenaných v regióne.

Nová mapa umožnila vedcom presne vymedziť hranice kontinentu s rozlohou 5 miliónov štvorcových kilometrov a jeho geologických útvarov – náhorných plošín či hôr.

Vzorky hornín odobraté pozdĺž východného pobrežia Zélandu takmer dokonale zodpovedali geológii západnej Antarktídy, čo znamená, že v minulosti boli tieto dve pevniny spojené ako Južná Amerika a Afrika.

Štúdie seizmickej histórie a magnetických anomálií ukázali, že v minulosti bol kontinent vystavený silnému namáhaniu, čo pravdepodobne spôsobilo to, že sa pevnina stenčila, natiahla a čiastočne ponorila.

Kontinent skončil pod vodou

Prvé náznaky, že by Nový Zéland mohol byť súčasťou väčšej pevniny, sa objavili v roku 2002, keď vedci skúmali hĺbku oceánu v tejto oblasti. Tamojší Pacifik sa ukázal byť plytší ako na iných miestach, čo naznačuje, že sa nenachádzal na tenkej oceánskej doske, ale na hrubšej kontinentálnej.

V roku 2019 zmapoval medzinárodný tím vedcov geológiu južnej časti kontinentu. Ich výskum odhalil, že v určitom bode bola Zélandia natiahnutá tektonickými silami. Pri tomto procese stratil kontinent svoj pôvodný tvar, čo sťažilo výskum jeho geologickej histórie.

Reklama MediaAd