Čas na digitálnych hodinách v Európe sa zrýchlil

- P.M.
Článok

Uplynulé týždne sa takmer všetky digitálne hodiny v Európe spomalili a to celkovo až o 7 minút. Dôvodom je spor medzi Srbskom a Kosovom. Teraz sa naopak hodiny zasa zrýchlili.

Čas na digitálnych hodinách v Európe sa zrýchlil

Mnohé krajiny Európy zaznamenali na začiatku marca meškajúci čas. Nepresnosť nastávala pri digitálnych hodinách, ktoré sú zapojené do elektrickej siete.

Takéto hodiny sa nachádzajú na väčšine spotrebičov. Digitálne hodiny využívajú frekvenciu elektrickej siete. Elektrická sieť v Európe pracuje na stabilnej frekvencii 50 Hz alebo 50 cyklov za sekundu. Digitálne hodiny na základe frekvencie zobrazujú presný čas. Problém nastane, ak je frekvencia iná a práve to sa stalo.

Od polovice januára do začiatku marca nastala v Európe porucha intenzity elektrickej energie. To bolo spôsobené tým, že v Kosove narástla spotreba elektrickej energie a Srbsko, ktoré elektrinu dodáva zvýšený dopyt nevykrývalo a keďže celá európska energetická sústava je prepojená, tak sa problémy preniesli do celej Európy.

Frekvencia klesla z 50 Hz na 49,996 Hz a práve to spôsobilo, že hodiny od polovice januára do začiatku marca počítali nepresne a mnohí z Vás ich prestavovali. Kto ich však prestavil, tak ich bude musieť prestaviť opäť.

Problém v energetickej sústave sa už podarilo vyriešiť. V marci začalo 26 členov európskej energetickej sústavy ENTSO-E vyrábať viac energie a zvýšili frekvenciu na 50,01 Hz práve preto, aby boli kompenzované medzery v napájaní a kedže frekvencia je teraz vyššia, tak čas na digitálnych hodinách plynie zasa rýchlejšie.

Ak ste hodiny, ktoré Vám meškali prestavili, tak s najväčšou pravdepodobnosťou tak budete musieť urobiť opäť.