Hodiny v Európe meškajú aj 7 minút

- P.M.
Článok

Mnohé krajiny Európy zaznamenali v uplynulých dňoch nepresnosť v meraní času digitálnych hodín, ktoré boli zapojené do elektrickej siete. Dôvodom je nedostatok energie.

Hodiny v Európe meškajú aj 7 minút

Digitálne hodiny až v 25 krajinách Európy uplynulé týždne meškajú aj niekoľko minút. Týka sa to digitálnych hodín na chladničkách, mikrovlnkách, v televízoroch, na set-top boxoch, či na bežných rádiobudíkoch. 

Takéto digitálne hodiny sa oneskorili v niektorých európskych krajinách až o 5 minút. Dôvodom je politický spor medzi Srbskom a Kosovom. 

Kosovo v uplynulých týždňoch odoberalo viac elektrickej energie, pričom Srbsko odmietlo tento zvýšený dopyt pokryť. V sústave chýbalo toľko energie, koľko by dokázalo za rok spotrebovať zhruba 450 000 chladničiek.

Elektrická sústava je v Európe poprepájaná, a tak sa problém na Balkáne dokáže premietnuť aj do sústavy na Slovensku. Nedostatok elektriny v Kosove spôsobilo zmenu frekvencie, ktorá v elektrickej siete je za normálnych okolností 50 Hz alebo pre lepšiu predstavivosť 50 cyklov za sekundu.

Táto frekvencia je v uplynulých týždňoch menšia, čo spôsobilo, že digitálne hodiny, ktorých funkčnosť závisí od cyklov, ktoré korelujú digitálny čas sa omeškali o niekoľko minút.

Ak teda v uplynulých dňoch prenastavujete svoje digitálne hodiny, tak vedzte, že tak ešte budete robiť. Spor sa totiž nedarí urovnať, napriek tomu že Európska sieť prevádzkovateľov elektrických prenosových sústav (ENTSO-E) apeluje na skoré vyriešenie tohto politického sporu.