Ďalšie zemetrasenie v Rakúsku. Evidujú už 40 dotrasov. Čakajú sa ďalšie

20.04.2021 o 21:45 - Peter Minárik
  • Článok

Na východe Rakúska došlo vo večerných hodinách k ďalšiemu dotrasu. Išlo o silnejší dotras, ktorý nasleduje po nočnom zemetrasení, ktoré bolo cítiť aj v Bratislave.

Ďalšie zemetrasenie v Rakúsku. Evidujú už 40 dotrasov. Čakajú sa ďalšie

Východné Rakúsko zasiahlo ďalšie zemetrasenie, ktoré sa radí k tým silnejším. Ešte o 19:17 vydal rakúsky ZAMG správu k zemetraseniu, ktoré malo silu 2.5, no o necelú hodinu došlo k ďalšiemu výraznejšiemu zemetraseniu.

Opäť malo epicentrum vo Viedenskej panve a došlo k nemu o 20:01. Jeho sila bola 3.7 a ležalo v hĺbke 7 km. 

Ide o dotras z nočného zemetrasenia, ku ktorému došlo v noci o 00:57 a malo silu 4.4. Toto zemetrasenie bolo cítiť aj v Bratislave.

Od tohto zemetrasenia sa v rovnakej oblasti vyskytlo už takmer 40 dotrasov. Pričom tento večerný dotras o sile 3.7 je najsilnejší po hlavnom zemetrasení.

Čakajú sa ďalšie dotrasy

Očakáva sa, že v tejto oblasti bude dochádzať k ďalším dotrasom. Dotknutá oblasť sa nachádza 100 km od Bratislavy a preto silnejšie dotrasy môžu cítiť aj ľudia v našom hlavnom meste.

V oblasti sa totiž nachádza tektonický systém Mur – Mürz a jeho severovýchodné ukončenie v hlbokom podloží južnej časti viedenskej panvy vykazuje dlhodobú seizmickú aktivitu.

Oblasť v ktorej dochádza k aktuálnym zemetraseniam predstavuje hranicu, medzi východnými Alpami a Českým masívom, ktorý je na styku práve s Alpami.

Na hlbinný kontakt je viazaná zemetrasná aktivita. Ide teda o aktívnu východoalpskú seizmickú zdrojovú zónu. V oblasti dochádza k zemetraseniam už od konca marca. Vtedy sa tu vyskytlo najsilnejšie zemetrasenie za 20 rokov. 

Najnovšie správy