"Najvyššia koncentrácia PCB látok na svete je v Strážskom," uviedol minister

21.11.2020 o 16:30 - Veronika Andrejková
  • Článok

Chemko Strážske je dlhodobo obrovskou envirozáťažou na Slovensku. PCB látky sú v pôde, vode, zvieratách aj ľuďoch.

"Najvyššia koncentrácia PCB látok na svete je v Strážskom," uviedol minister
zdroj: minv.sk

Najväčším problém je podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského kontaminácia pôdy. Z nej sa látky uvoľňujú do vody. PCB látky sa nachádzajú ale aj v telách zvierat a ľudí. Minister sa vyjadril, že koncentrácia týchto látok je v Strážskom najvyššia na svete. 

Minister sa stretne počas nasledujúceho týždňa so zástupcami miest a obcí Zemplína, agrorezortu, poslancami NR SR a odborníkmi. Diskutovať budú o ostránení tejto obrovskej envirozáťaže pomocou moderných technológií. 

Už v lete pracovníci ministerstva odobrali vzorky z tejto oblasti z pôdy, vody aj živočíchov, aby zistili do akej miery je prostredie znečistené v lokalite tepláreň, ošipáreň a pri prameni, kde sú PCB látky zakopané v sudoch. O týchto sudoch, z ktorých vytekajú nebezpečné látky sme písali už v januári

PCB látky, teda polychlórované bifenyly, sú látky, ktoré sa v prírode nerozkladajú. Na ich odstránenie chcú použiť humínových kyselín a zeolit, ktoré tieto látky eliminujú. V prvej fáze ich plánujú použiť do oblastí, odkiaľ boli odobraté vzorky. Malo by sa to stať už do konca tohto roka.

Postupne ich skúsia použiť aj na zvieratá a ich účinok a stav budú monitorovať. 

Negatívny vplyv týchto látok na zvieratá a aj ľudí vidno dodnes. Podľa agrorezortu stoja za mnohými spontánnymi potratmi, vrodenými poruchami novorodencov či onkologickými ochoreniami a poruchami funkcie štítnej žľazy.

Najnovšie správy