Skazu do Líbye priniesol medikán. „Stredomorské hurikány“ budú čoraz intenzívnejšie

16.09.2023 o 11:31 - Dominik Cenkner

Intenzívne a výdatné zrážky a následne extrémne povodne, ktoré si v Líbyi vyžiadali tisícky obetí. Takéto sú následky po tom, čo na krajinu udrela búrka Daniel. 

Skazu do Líbye priniesol medikán. „Stredomorské hurikány“ budú čoraz intenzívnejšie
Škody v Líbyi po vyčíňaní medikánu Daniel, zdroj: Unicef

Dopady tejto búrky z nej robia historicky najtragickejší medikán z hľadiska počtu obetí i výšky materiálnych škôd. Súčasne ide o tlakovú níž s najväčším počtom obetí od cyklónu Nargis v roku 2008, ktorý vtedy hlavne v Mjanmarsku zabil vyše 130-tisíc ľudí.

Pred Danielom bol najtragickejším medikánom ten z roku 1969. V Alžírsku a Tunisku zabil okolo šesťsto ľudí.

Medikán Daniel sa v Líbyi postaral tiež o rekordne vysoký dvadsaťštyrihodinový úhrn zrážok v histórii tamojších meteorologických meraní (414 milimetrov na stanici Al-Bayda, čo je asi 75 percent obvyklého ročného úhrnu zrážok v tomto mieste). Takýto nápor zrážok nezvládli dve priehrady, ktoré sa aj na základe toho pretrhli.

Čo je medikán?

Medikány, niekedy nevhodne označované ako stredomorské hurikány (z anglických slov „Mediterranean“ a „hurricane“), sú tlakové níže s pomerne malým priemerom niekoľkých stoviek kilometrov, ktoré sa objavujú v Stredomorskej oblasti a v Čiernomorí typicky v chladnom polroku (hlavne od septembra do januára) v pomerne malom počte, asi jeden až tri za rok.

Pohľadom z družice pripomínajú tropickú cyklónu (špirálovito sa stáčajúce pásy oblakov, uprostred niekedy môžeme pozorovať aj „oko“ búrky s malou oblačnosťou). Prinášajú prívalové zrážky, silný vietor a dvíhajú vysoké vlny na mori.

V centre býva spravidla o niečo vyššia teplota ako v okolí a podobne ako v hurikáne tam fúka len slabý vietor. Zato v okolí stredu medikánu je rýchlosť vetra maximálna a môže presiahnuť aj silu orkánu, teda 118 kilometrov za hodinu.

Živel bral so sebou všetko, čo mu stálo v ceste, zdroj: cnn.com
Živel bral so sebou všetko, čo mu stálo v ceste, zdroj: cnn.com

Vznik medikánu

Medikán vzniká nad pomerne teplým morom, odkiaľ čerpá vlhkosť aj energiu potrebnú na svoj vývoj. Často tomu napomáha prenikanie studeného vzduchu vo výške nad teplú morskú hladinu, prípadne postup výškovej tlakovej níže.

To bol napokon aj prípad medikánu Daniel. Vytvoril sa z tlakovej níže, ktorá bola výraznejšie vyjadrená vo vyšších hladinách ako pri zemskom povrchu. Táto níž minulý týždeň priniesla najprv extrémne zrážky do Grécka (až 750 milimetrov za 24 hodín), čo viedlo k ničivým a rozsiahlym prívalovým povodniam predovšetkým v centrálnej časti krajiny, v Tesalii.

Z oblasti Grécka sa potom Daniel vydal nad južné Stredomorie, kde sa z neho na konci pracovného týždňa sformoval už spomínaný medikán, ktorý následne udrel na Líbyu. Intenzite zrážok pomohlo nadpriemerne teplé more (pri brehoch Líbye cez 27 stupňov Celzia), čo je jeden z dopadov zmeny klímy spôsobenej človekom.

Čím teplejšia je morská voda, tým viac vlhkosti sa následne dostáva do atmosféry vo forme vodnej pary, ktorá potom kondenzuje v oblakoch a zrážkach. Najmä pri tropických cyklónoch a medikánoch je tento faktor obzvlášť významný.

Medikány budú čoraz silnejšie

V súvislosti so zmenou klímy sa diskutuje aj o otázke jej vplyvu na medikány. Zatiaľ čo pri počte vznikajúcich medikánov sa predpokladá skôr mierne zníženie, prípadne podobné počty, aké sú obvyklé v súčasnosti, s veľkou pravdepodobnosťou sa dá očakávať zvýšenie intenzity.

To by malo platiť obzvlášť u najsilnejších, a teda potenciálne najničivejších medikánov – tie by mali byť v budúcnosti ešte silnejšie, a to tak z hľadiska intenzity a množstva zrážok, ako aj sily vetra. Z hľadiska priestorového rozloženia by mal ich počet narastať skôr v západnom Stredomorí, ale aj v oblasti Čierneho mora, zatiaľ čo v centrálnom Stredomorí ich pravdepodobne skôr ubudne.

Napriek tomu pravdepodobnosť výskytu silných medikánov stúpne všade bez ohľadu na región. Jedno zo zaujímavých zistení je aj pozorované zvýšenie doby života medikánov, čo zväčšuje potenciálny rozsah zasiahnutých oblastí.

V tejto súvislosti bude zaujímavé sledovať, či by vôbec nameraný úhrn zrážok v Líbyi bol možný bez vplyvu zmeny klímy. Dá sa ale predpokladať, že v chladnejšej klíme, teda pred tridsiatimi a viac rokmi, by sa Daniel pravdepodobne nevyvinul tak rýchlo do takej intenzity a nezasiahol Líbyu s takou ničivou silou.

Reklama MediaAd