Ako budú vyzerať slovenské zimy do roku 2100? Toto je projekcia klimatológov

24.03.2021 o 19:48 - Peter Minárik

Slovenská zima je z roka na rok teplejšia a tento trend by sa žiaľ nemal zastaviť. O niekoľko desiatok rokov môže byť sneh v nížinách skutočne vzácnosť.

Mráz a sneh počas zimy? Také jednoduché to nasledujúce roky nebude v prípade, ak bude pokračovať aktuálny trend globálneho otepľovania. Aj ak by sa otepľovanie spomalilo, tak zimy budú z roka na rok teplejšie.

Poľskí klimatológovia teraz vypočítali, aké teploty by mali v našej oblasti panovať počas nadchádzajúcich rokov a nemajú dobré správy. 

Klimatológovia vychádzali z dvoch scenárov. Prvý je optimistickejší a bude platiť v prípade že sa podarí spomaliť nárast emisií. Druhý, ktorý je negatívnejší počíta s každoročným nárastom emisií, aký na svete panuje uplynulé roky.

Prvý variant otepľovania

Analýza vychádza z dvoch scenárov. Prvá, optimistickejšia varianta RCP4.5 predpokladá, že vďaka zavedeniu nových technológii sa nám podarí znížiť hladinu emisií skleníkových plynov natoľko, že v roku 2100 neprekročia emisie CO2 540 ppm.

Predpoklady scenára RCP4.5 sú založené na spomalení progresívnych zmien prostredia a zastavenie prebiehajúcej degradácie prírodného prostredia.

Tento scenár predpokladá, že medzi dekádami 2021-2030 a 2090-2100 sa priemerná teplota počas zimy zvýši na Slovensku zhruba o 1 až 2 °C.

priemerná teplota počas zimy v rokoch 2021-2030 pri scenári RCP4.5, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2021-2030 pri scenári RCP4.5, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2090-2100 pri scenári RCP4.5, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2090-2100 pri scenári RCP4.5, zdroj: klimada2.ios.gov.pl

Čo sa týka zrážkových úhrnov, tak za mesiace december až február by sa zrážkové úhrny mohli znížiť o 20 až 60 mm za tri mesiace. Menej zrážok sa očakáva najmä na severe a v horských oblastiach Slovenska.

Negatívny variant otepľovania

Druhý scenár počíta s tým, že sa zachová súčasný rast emisií skleníkových plynov a koncentrácia CO2 dosiahne v roku 2100 940 ppm. 

Podľa tohto scenára by sa medzi rokmi 2021-2030 a 2090-2100 mala priemerná zimná teplota na Slovensku zvýšiť o 2,5 až 4 °C.

priemerná teplota počas zimy v rokoch 2021-2030 pri scenári RCP9.0, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2021-2030 pri scenári RCP9.0, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2090-2100 pri scenári RCP9.0, zdroj: klimada2.ios.gov.pl
priemerná teplota počas zimy v rokoch 2090-2100 pri scenári RCP9.0, zdroj: klimada2.ios.gov.pl

Čo sa týka zrážok, tak úbytok by mal byť podobný ako v prípade optimistickejšej varianty, no je jasné, že keďže budú teploty vyššie, tak sa budú aj v chladných lokalitách Slovenska vyskytovať častejšie kvapalné zrážky.

Klimatologické vyhliadky tak veľmi pozitívne nie sú a počítajú s tým, že nás čoraz viac čakajú teplejšie a suchšie zimy.