Počasie Levice na dnes. Predpoveď počasia na zajtra

Zaujímavosti o lokalite

Levice, ležia v Nitrianskom kraji, majú výhodnú geografickú polohu, z väčšej časti ležia na ľavom brehu Hrona. Ich severný a východný okraj bol vystavaný na svahoch a  kopcoch Ipeľskej pahorkatiny. Mestom preteká rieka Podlužianka. Podnebie sa vyznačuje mierne suchou klímou a priemernou ročnou teplotou okolo 10°C. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1156.

Počet obyvateľov je približne 34 000. V blízkosti mesta sa nachádzajú Levické rybníky, ktoré sú od roku 1974 vyhlásené za chránený arál a Národná prírodná rezervácia Horšianska dolina ohraničená strmými svahmi vysokými 20 až 30 metrov, v ktorej  a meandruje potok Sikenica. V meste sa nachádza Levický hrad, ktorého majiteľom bol aj Matúš Čák Trenčiansky. V areáli Levického hradu je k dispozícii Tekovské múzeum. Kultúrnymi pamiatkami sú aj Rímskokatolícky kostol sv. Jozefa, Rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela a Židovská  synagóga z roku 1853. V meste sa koná množstvo kultúrnych a športových podujatí, medzi najvýznamnejšie patria Levické hradné slávnosti a Levické divadelné hry, Levický jarmok, Rybací piknik a World & Etno fest Levice.