Ako zabrániť tomu, aby sa zo ZEME stalo smetisko ???

24.06.2018 o 17:10 - Ľubomír Franko
Situácia s plastami je na svete kritická. Pokiaľ s ňou niečo nezačneme robiť už dnes, môže byť navždy neskoro. Čína zaviedla nový zákon, ktorý bude mať za následok masívne hromadenie plastov po celom svete, no možno bude mať aj pozitívny vplyv na ostatné krajiny na Zemi.
Ako zabrániť tomu, aby sa zo ZEME stalo smetisko ???

Podľa amerických vedcov z Univerzity v Georgii sa do roku 2030 nahromadí na Zemi až 111 miliónov ton plastového odpadu. To čo s nim urobíme a ako ovplyvníme jeho množstvo je len v našich rukách. 

Plasty ako náš každodenný spoločník. A čo recyklovanie ?

S plastami či plastovými výrobkami sa stretol snáď každý z nás. Používame ich dennodenne, no častokrát nemyslíme na to, čo sa s nimi stane po tom, čo ich odhodíme do koša.

Plast, ako veľmi prospešný materiál (tvarovateľný, odolný, ľahký a lacný) sa používa na balenie výrobkov či pri iných, človeku prospešných aktivitách vo výraznej miere už od roku 1950, kedy sa na celej Zemi vyprodukovali 2 milióny ton plastového odpadu. Približne v tomto období začalo využitie plastov výrazne expandovať. Zároveň s výrazným rozširovaním plastov sa však pozabudlo na ,,druhotnú" vec a to je recyklovanie. Rozvoj spoločností na recyklovanie za týmto trendom výrazne zaostával, na čo doplácame už dnes.

Produkcia plastov v číslach (niekomu by prišlo aj zle)

V roku 2015 sa na svete vyprodukovalo 322 miliónov ton plastového odpadu, pričom 9% z neho bolo recyklovaných a 80% skončilo na skládkach a v oceánoch. Zvyšné percentá zahŕňajú plasty, o ktorých ,,sa nevie" kde sú. Na svete je totiž rozbehnutý aj čierny obchod s plastami na reckylovanie.

Celkovo sa od datovania v roku 1950 do roku 2017 vyprodukovalo už 8,3 miliardy ton plastov. Ročne skončí v oceánoch 4 až 12 miliónov ton igelitiek, sáčkov, plastových príborov či termoobalov. Nové štúdie vedcov už naozaj netreba brať na ľahkú váhu a je na čase začať s tým niečo robiť.


foto: Rich Carey/Shutterstock

Čína zaviedla nový zákon, ktorý bude mať závažné následky

Krajiny si celosvetovo vybudovali systém, v ktorom určité krajiny plasty exportujú a naopak iné ich importujú. Jedným z najväčších importérov plastového odpadu, ktorý sa tu recykluje je Čína.

V roku 1993 začal export plastov expandovať a do roku 2016 narástol o 817%. V roku 2016 bola približne polovica plastov, určená na recyklovanie, exportovaná 123 krajinami po celom svete, pričom Čína importovala väčšinu (z 43 rôznych krajín). Dokopy s Hongkongom importovali 72,4% celkového exportovaného plastového odpadu.


do Číny exportovalo plasty v malom množstve aj Slovensko

Od 31. decembra 2017 začal v Číne platiť nový zákon, ktorý zakazuje import akýchkoľvek spotrebných plastov do krajiny. Dôvodom je pokus o zredukovanie plastového znečistenia v Číne a zároveň určitý podnet pre ostatné krajiny sveta, aby začali riešiť svoje problémy s plastami aj samostatne.

Kde sa však ocitne všetok odpad, ktorý by inak putoval do Číny ? Do roku 2030 pôjde odhadom o 111 miliónov ton plastového odpadu, ktorý bez ďalšieho zásahu človeka skončí na skládkach a v oceánoch (graf pod odsekom). Išlo by približne o množstvo rovné polovici (47%) všetkých plastov, ktoré kedy boli importované do krajín na recyklovanie, v rokoch 1988 až 2016. Od krajín, ktoré vo výraznej miere exportovali plastový odpad sa tak očakávajú príslušné kroky na:
  1. zníženie produkovaného odpadu,
  2. vytvorenie systému na recyklovanie.

Problém môžeme začať riešiť aj my, "obyčajní ľudia"

Krajiny, ktoré exportujú plastový odpad majú na to aj dôvod. Náklady na recyklovanie sú náročné a mnohé krajiny na to proste nemajú. Jednoduchým spôsobom tak bol export do Číny.

Odpad, ktorý však teraz do Číny nebude odvezený, sa bude hromadiť. Každý z nás môže prispieť k zníženiu hromadenia týchto plastov. Preto ako tím iMeteo vám nielenže odporúčame, ale vás prosíme o nasledovné kroky:

  • obmedzenie používania plastových sáčkov a igelitiek v obchodoch
  • obmedzenie používania termoobalov na balenie jedál a hlavne plastových príborov a pohárov
  • obmedzenie kúpy vody v plastových fľašiach
  • celkovo minimalizovať kúpu spotrebných tovarov balených v plastových obaloch
  • a najmä recyklovanie využitím separovaného zberu
Každý z nás môže týmito drobnými krokmi prispieť k tomu, aby sa z našich oceánov nestali plastové moria a aby sme sa namiesto do prírody, nešli o pár rokov prejsť na smetisko.
Reklama MediaAd