Pre sucho dochádza na Slovensku voda. Vodári obmedzujú vodu v týchto oblastiach Slovenska

29.06.2022 o 20:55 - Peter Minárik

Už niekoľko týždňov nespadla v niekoľkých lokalitách nášho územia ani kvapka, pričom najvážnejšia situácia je aktuálne na strednom Slovensku. Tam už vyzvali ľudí, aby šetrili. Vodné zdroje totiž vysychajú.

Slovensko je bohaté na vodné zdroje, no tie nie sú neobmedzené a rozložené všade. Tento rok je v niektorých lokalitách mimoriadne suchý a deficit zrážok sa začína zväčšovať zo dňa na deň.

V európskych krajinách je situácia ešte horšia. Najhoršie je to aktuálne v Taliansku, kde aktuálne chýba obrovské množstvo zrážok a Pádsku nížinu sužuje najintenzívnejšie sucho za posledných 70 rokov. Voda sa šetrí napríklad už aj v Miláne, rieky vyschli a situácia je taká kritická, že dokonca zvažujú čiastočné vypustenie jazera Lago di Garda, aby do údolia priniesli vlahu.

Situácia na Slovensku ohľadom vodných zdrojov nie je taká kritická ako napríklad v Taliansku, ale vodohospodári bijú na poplach. Voda dochádza napríklad na strednom Slovensku.

Slovensko trápi nedostatok zrážok

Od začiatku roka bojujú viaceré oblasti s nedostatočnými zrážkami, čo ešte zhoršili uplynulé týždne a situácia sa začína dramaticky zhoršovať tento týždeň, kedy teploty na našom území stúpajú nad hranicu +30 °C.

Pomerne dobre je na tom napríklad západné Slovensko. Od západu tu totiž v posledných dňoch a týždňoch postúpilo niekoľko búrkových vĺn, ktoré priniesli dôležité zrážky. Tieto búrkové vlny sa však väčšinou rozpadli nad západným Slovenskom a smerom na východ nepostúpili, čo vidieť aj na dátach.

mapa sucha, zdroj: Intersucho
mapa sucha, zdroj: Intersucho.sk

Zatiaľ čo na bratislavskom letisku spadlo od začiatku roka viac ako 250 mm zrážok čo je na úrovni dlhodobého zrážkového normálu, tak v Košiciach spadlo od začiatku roka len okolo 170 mm a v porovnaní s dlhodobým normálom tu chýba už viac ako 100 mm zrážok.

Doslova katastroficky to vyzerá na strednom Slovensku. V okolí Banskej Bystrice spadlo od začiatku roka len 180 mm zrážok, čo je síce viac ako v Košiciach, ale ak sa pozrieme na dlhodobý normál, tak zrážkový deficit je na strednom Slovensku najvýraznejší. Na Sliači chýba už 150 mm zrážok, pričom za posledné 3 mesiace spadlo len okolo 50 mm zrážok.

Takýto obrovský deficit zrážok na strednom Slovensku už má prvé dôsledky. Vodohospodári varujú, že začínajú pociťovať nedostatok vody a vyzývajú na jej šetrenie.

Na strednom Slovensku šetrite vodu!

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť informovala, že vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodných zdrojov v regióne jej pôsobnosti z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na tieto vodovody.

Z uvedeného dôvodu StVPS, a.s., Banská Bystrica ako prevádzkovateľ verejného vodovodu žiada o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku. Obmedzenie užívania vody žiada zabezpečiť v nasledovnom rozsahu:

  • zákaz polievania záhrad a trávnikov
  • zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene
  • zákaz polievania verejných priestranstiev
  • zákaz umývania áut s výnimkou áut používaných na účely zdravotníctva
  • zákaz napúšťať bazény

Výzvu vodári adresovali mestám a obciam, a tak sa treba pripraviť na obmedzenia. Zoznam dotknutých oblastí, kde sa nariaďuje šetriť vodu nájdete pod článkom.